Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-06-18

  Tyréns utvecklar manual för effektivare återvinningscentraler

  Tyréns har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en manual för planering och utformning av återvinningscentraler (ÅVC:er) som nu lanseras. Blir centralerna mer funktionella och attraktivare är det lättare att placera dem på platser optimala för...

 • 2013-06-17

  Tyréns i utvecklingsprojekt för lättare cykelpendling

  Tyréns har blivit beviljade pengar av statliga Vinnova för att genomföra en förstudie för att utveckla lämpliga lösningar som kan underlätta cykelpendling. Utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med konsultbolagen B3IT och Combitech.

 • 2013-06-14

  Tyréns medarbetare teknologie doktor inom geoteknik

  Rasmus Müller, geotekniker på Tyréns i Borlänge, försvarade framgångsrikt sin avhandling med titeln ”Probabilistic stability analysis of embankments founded on clay” vid en offentlig disputation den 4:e juni.

 • 2013-06-11

  Tyréns solinventerar Örebro

  Tyréns har fått i uppdrag att solinventera och producera en solkarta för centrala Örebro på uppdrag av kommunen. Det nyvunna uppdraget kommer direkt efter att Tyréns levererat en färdig solkarta över Stockholm stad. Örebros solkarta kan användas...

 • 2013-06-11

  Tyréns utreder gång- och cykelvägar genom cirkulationsplats

  Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Genaste vägen genom en cirkulationsplats för oskyddade trafikanter” som utreder förutsättningarna för gång- och cykelväg genom en cirkulationsplats.

 • 2013-06-10

  Tyréns satsar på forskning för säkrare dricksvatten

  Tyréns har Sveriges ledande vattenkonsulter med gedigen forskarbakgrund. Genom Sven Tyréns stiftelse satsar Tyréns 2 miljoner kronor på inte mindre än 6 olika FoU-projekt inom området vatten.

 • 2013-06-05

  Tyréns genomför stort utredningsprojekt för framtida Sydostlänken

  Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns har genomfört en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien.

 • 2013-06-04

  Tyréns bakom nya Sollidenscenens unika konstruktion

  Tyréns har ansvarat för konstruktionen av Sollidens nya scen som invigs den 6 juni. Ambitionen har varit att skapa norra Europas bästa utomhusscen utan att göra våld på originalscenen ”Snäckan” och den omkringliggande miljön.

 • 2013-06-04

  Tyréns arrangerar geoenergiseminarium

  Tyréns kontor i Malmö arrangerade 23 maj ett geoenergiseminarium. Seminariet behandlads den praktiska tillämpningen av geoenergi i olika anläggningar med olika funktionskrav.

 • 2013-06-03

  Tyréns rekryterar ny brand & risk-chef med managementbakgrund

  Tyréns har rekryterat Anders Rosqvist som ny avdelningschef för Brand & risk i Stockholm. Han har fördjupad kunskap inom brandskyddsprojektering samt riskhantering kopplat till övergripande strategisk planering för en organisation.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986