Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-01-08

  Träffa Tyréns på Transportforum

  Tyréns medverkar på Transportforum 2013 både som utställare och föreläsare på ett flertal seminarier. Föresläsningarna handlar om allt från hälsoperspektivet i stadsplaneringen till nya verktyg för planering, planering för gående och cyklister,...

 • 2013-01-07

  Tyréns omgestaltar park med unik fiskväg i Norrköping

  Tyréns omgestaltar Strömparken i Norrköping med hänsyn till unik fiskväg för lax och öring, mitt i Norrköpings industrilandskap. Den nya parken invigs i maj 2013.

 • 2012-12-21

  Tyréns hjälper till att bygga kulturhuset Väven i Umeå

  Tyréns har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för att bygga Umeås nya kulturhus Väven. Arbetet startade 2011 och flera av Tyréns kompetenser har anlitas för att i olika skeden hjälpa till att färdigställa byggnaden.

 • 2012-12-10

  Miljonanslag till Tyréns för forskning om hållbart byggande under mark

  Formas och Trafikverket har beviljat Tyréns med samarbetspartners finansiering för projekten ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar” och ”Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för...

 • 2012-12-05

  Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta

  Tyréns vann upphandlingen att projektera bygghandlingar till Förbifart Stockholms trafikplats Hjulsta. I uppdraget ingår bl a att ta fram två stycken förfrågningsunderlag för totalentreprenader för de tre broarna över Mälarbanan/Spångaån och E18.

 • 2012-11-26

  Tyréns förvärvar installationskompetens

  Samhällsbyggnadskonsulten Tyréns förvärvar installationskoncernen InstallationsVision AB, med de ingående företagen Jarl Magnusson AB, Kylklövern AB, MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB, Turing AB samt Tari AS. Totalt ingår ett 80-tal medarbetare i...

 • 2012-11-26

  Tyréns designar glastak till Astrup Fearnley-museet

  Det nybyggda Astrup Fearnley-museet som är en del av Icon Complex i Norge invigdes i slutet av september 2012 i Oslo. Tyréns fick uppdraget av Skandinaviska Glassystem AB att designa museets glastak som ritats av världskända arkitekthuset Renzo...

 • 2012-11-22

  Tyréns följer upp satsningar på trygghet

  Tyréns har fått i uppdrag av Boverket att beskriva och analysera ett projekt som beviljades medel i regeringsuppdraget ”Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv”.

 • 2012-11-21

  Smart ljuddesignmetod för framtidens städer

  Björn Hellström, professor och konsult inom akustisk design ger lösningar på hur man kan skapa en god ljudmiljö i framtidens städer vid ett lunchseminarium 6 december hos Tyréns i Göteborg.

 • 2012-11-19

  Tyréns rekryterar erfarna konsulter inom avfallsområdet

  Tyréns är en av de ledande avfallskonsulterna i Sverige. Nu förstärker vi vår avfallssatsning ytterligare med två erfarna personer med stor erfarenhet inom avfallsområdet, David Hansson från Naturvårdsverket och Lovisa Wassbäck från Stockholms stad.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50