Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-06-04

  Tyréns arrangerar geoenergiseminarium

  Tyréns kontor i Malmö arrangerade 23 maj ett geoenergiseminarium. Seminariet behandlads den praktiska tillämpningen av geoenergi i olika anläggningar med olika funktionskrav.

 • 2013-06-03

  Tyréns rekryterar ny brand & risk-chef med managementbakgrund

  Tyréns har rekryterat Anders Rosqvist som ny avdelningschef för Brand & risk i Stockholm. Han har fördjupad kunskap inom brandskyddsprojektering samt riskhantering kopplat till övergripande strategisk planering för en organisation.

 • 2013-05-30

  Tyréns utreder besöksnäringens inverkan på sysselsättningen i Stockholms län

  Tyréns har på uppdrag av Stockholmsstrategin och Länsstyrelsen i Stockholm län tagit fram en rapport som belyser besöksnäringens inverkan på sysselsättningen i Stockholms län.

 • 2013-05-30

  Tyréns satsar på social hållbarhet

  Genom att anställa Åsa Fichtel, som har arbetat med strategisk samhällsutveckling i Uppsala kommun, satsar samhällsbyggnadsföretaget Tyréns på att ta ett helhetsgrepp på fysisk planering och social hållbarhet.

 • 2013-05-29

  Tyréns donerar lekskulpturer till Strömparkens invigning

  Tyréns som varit med och omgestaltat Strömparken i Norrköping passar på att donera stensälar till parkens lekpark i samband med invigningen 30 maj. Förskolebarn är särskilt är inbjudna till invigningen av Strömparken och de kommer att få delta i...

 • 2013-05-28

  Stora mörkertal kring underhållsbehovet av hjälpmedel i trafiken

  Tyréns har i samarbete med statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Luleå tekniska universitet släppt en rapport om det praktiska underhållet av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i tätort. Studien berättar att det finns en...

 • 2013-05-21

  Tyréns levererar nytt vägvisningssystem för cykel- och gångvägar

  Umeå kommun uppdaterar sitt vägvisningssystem för gång- och cykelvägar inför kommunens kulturhuvudstadsår. Tyréns har i uppdrag att lämna ett förslag på vägvisning och använder en kreativ lösning för att effektivt kartlägga det 204 kilometer långa...

 • 2013-05-20

  Tyréns solkarta visar hustakens solenergipotential i Stockholms stad

  Konsultföretaget Tyréns har genomfört en solinventering av Stockholms stad. Uppdraget har resulterat i en solkarta som beskriver solinstrålningen på takytorna över stadens 70 000 fastigheter och visar möjlig solenergiutvinning för varje tak.

 • 2013-05-14

  Tyréns får chefstillskott inom gata, väg; mark och anläggning

  Tyréns har rekryterat en ny affärschef Ulrica Nilsson till Mark & anläggning och en avdelningschef, Camilla Engel till Gata & väg. De nya cheferna har lång erfarenhet som konsult och beställare och har jobbat med flera stora infrastrukturprojekt.

 • 2013-05-06

  Tyréns rekryterar chef med industrimätkompetens

  Tyréns har rekryterat Jörgen Berkán som avdelningschef för mät och kart-avdelningen i Stockholm. Jörgen har gedigen erfarenhet inom industrimätning, datasamordning samt kommunal kart- och GIS-verksamhet.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50