Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2014-01-08

  Trygghet och säkerhet på villagator

  Det senaste decenniet har det byggts mängder av villagator med principen att smala, vindlande gator ger god trafiksäkerhet. Tyréns har genomfört en studie och jämfört de boendes upplevelser av de moderna villagatorna med äldre, raka, breda...

 • 2013-12-16

  Stockholms framtida avloppsrening

  Tyréns har anlitats av Stockholm Vatten AB för att hålla i omprövningen av gällande tillstånd enligt miljöbalken för sina avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Dagens tillstånd omfattar tre reningsverk, varav ett är nedlagt sedan några...

 • 2013-12-13

  Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

  Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur...

 • 2013-12-11

  Tyréns akustiker skapar ljud i världsklass åt SF Bio

  Nu har SF Bio öppnat sin senaste och modernaste biograf i Täby Centrum. Med fem salonger och 516 sköna fåtöljer erbjuds en bioupplevelse av allra högsta klass. Tyréns har utformat akustiken i de nya biosalongerna och det med en teknik som aldrig...

 • 2013-12-09

  Tyréns genomför förstudie av persontransportsystem

  Sundsvalls kommun har upphandlat en förstudie av persontransportsystem upp till Norra Berget. Tyréns vann upphandlingen i stark konkurrens av sex andra konsultföretag där både pris och kvalifikationer för uppdraget har bedömts.

 • 2013-12-06

  Tyréns med i Adepts förslag till framtida Heden

  Förslaget bygger på visionen om en urban stadspark med fokus på ett mångskiftande liv, unika aktivitetsmöjligheter samt nya, moderna bostäder och kontor med en fantastisk utsikt. Tyréns har bidragit med trafikexpertis genom Malin Johansson i Malmö.

 • 2013-12-06

  Malmström & Edström och Tyréns lägger fram förslag på Hedens framtida utveckling

  Utvecklingen av det öppna och centrala Heden i Göteborg har under hösten behandlats i fem parallella uppdrag. Malmström & Edström och Tyréns har varit ansvariga för ett av dessa som tagit sitt ursprung i urban reorganisation – ett angreppssätt där...

 • 2013-12-03

  Tyréns skapar strategisk bussdepå i Sundsvall

  Tyréns har ansvarat för projektering av nybyggnad av Strategisk bussdepå i Sundsvall. Tyréns ansvarar för hela processen, från de första idéskisserna till slutbesiktningen. Projektet har nyligen haft byggstart och står färdigt under 2014.

 • 2013-11-28

  Tyréns utreder linbana i Göteborg

  Göteborg kan ha Sveriges första linbana för kollektivtrafik i drift jubileumsåret 2021. Tyréns förstudie om linbanor i Göteborg uppmärksammas efter att rapporten presenterats i trafiknämnden.

 • 2013-11-27

  Strömparken nominerad till Östergötlands arkitekturpris

  Den ombyggda Strömparken i Norrköping är ritad av landskapsarkitekterna Ulrika Heidesjö och Johanna Grander på Tyréns. I motiveringen nämns Biologi och form (bäcken i parken är tillvaratagen som fiskväg med lekmöjligheter), vattenkontakt och...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50