Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2014-02-11

  Ingen byggbar mark i Stockholm

  Bostadsbyggandet i Stockholms län hindras av ett trettiotal restriktioner av olika slag för hur marken får användas. Stockholms Handelskammare har med hjälp av Tyréns lagt alla restriktioner på varandra i en karta. Resultatet visar att det inte...

 • 2014-02-06

  Nu startar försäljningen av de klimatneutrala bostäderna i Umeå

  Målet med Tallunda Park är att skapa ljusa och personliga livsmiljöer. Med naturlig träkänsla och så små ingrepp som möjligt i naturmiljön har vi skapat villor på höjden, där stora ljusa balkonger blir en självklar plats att ta in omgivningen....

 • 2014-01-30

  Nytt dubbelspår genom Varberg

  Tyréns har skrivit kontrakt för projekteringen av det nya dubbelspåret genom Varberg. Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Ordervärdet är ca 60 miljoner kronor.

 • 2014-01-24

  Kockums industriområde blir ny stadsdel

  Varvsstaden är ett för Malmö strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och...

 • 2014-01-23

  Ny region och ny regionchef

  Från årsskiftet har Tyréns fem regioner. Region Mitt bildas som en offensiv satsning för att ta nya marknader. Region Mitt består av delar av dagens regioner Nord och Öst, vars organisationer också justeras.

 • 2014-01-20

  Tyréns delar ut pris på Kirunagalan

  Tyréns har sedan ett antal år tillbaka verksamhet och kontor i Kiruna. Vi engagerar oss i Kirunagalan för fjärde året i rad och delar ut priset ”Stort intryck – Litet avtryck”. Årets pristagare är Kiruna Lappland ekonomiska förening.

 • 2014-01-10

  Tyréns förvärvar danskt konsultbolag

  Den 18 december 2013 skrev Ulrika Francke, VD för Tyréns, under avtalet för förvärvet av det danska konsultbolaget Hansen, Carlsen & Frølund A/S (HaCaFrø). Från den 3 januari 2014 är företaget en del av Tyrénskoncernen och kommer organisatoriskt...

 • 2014-01-08

  Trygghet och säkerhet på villagator

  Det senaste decenniet har det byggts mängder av villagator med principen att smala, vindlande gator ger god trafiksäkerhet. Tyréns har genomfört en studie och jämfört de boendes upplevelser av de moderna villagatorna med äldre, raka, breda...

 • 2013-12-16

  Stockholms framtida avloppsrening

  Tyréns har anlitats av Stockholm Vatten AB för att hålla i omprövningen av gällande tillstånd enligt miljöbalken för sina avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Dagens tillstånd omfattar tre reningsverk, varav ett är nedlagt sedan några...

 • 2013-12-13

  Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

  Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50