Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2014-09-16

  Internet of Things för fastighetsbranschen

  Internet of Things (IoT) är ett växande område som får inverkan på allt fler sektorer och branscher. Men hur långt har fastighetsbranschen kommit med användandet av den nya tekniken? Per Bjälnes, expert inom området och BIM-strateg på Tyréns,...

 • 2014-09-10

  Tyréns traineeprogram för broingenjörer

  För tredje gången i ordningen har nu elever börjat sin utbildning hos Broakademin, Tyréns broingenjörsutbildning. Eleverna är nyanställda ingenjörer och kommer ägna 20 procent av sin arbetstid till Broakademin under ett år.

 • 2014-09-09

  Tyréns bygger modulhus för studenter

  Tyréns har fått i uppdrag av Arcaflex att utföra konstruktionen av 3 hus om 5-7 våningar. Husen kommer att uppföras i området Tallhagen i Kalmar och de kommer att byggas enligt Arcaflex modulsystem. Arkitekt för uppdraget är Tengbom.

 • 2014-09-08

  Tyréns utvecklar Farsta centrum

  Tyréns är tillsammans med Okidoki Arkitekter inbjudna som ett av tre lag till det parallella uppdraget för utvecklig av Farsta centrum. Atrium Ljungberg bjuder in, i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter.

 • 2014-08-29

  Tyréns letar efter ”spökraketer”

  På lördag den 30 augusti ger sig en expedition från Stockholm iväg till sjön Nammajaure i Muddus Nationalpark i Lappland. Syftet är att leta efter det oidentifierade flygande föremål som sågs slå ner i sjön i juli 1980.

 • 2014-07-21

  Tyréns satsar i norra Sverige

  Efterfrågan på samhällsbyggnadskompetens och teknikkonsulter ökar kontinuerligt i norra Sverige. För att kunna fortsätta leverera högkvalitativa tjänster lokalt och nationellt inledde Tyréns vid årsskiftet en nysatsning i regionen.

 • 2014-07-14

  Riksintressen för kulturmiljövård i Örebro län

  Tyréns har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att ta fram fördjupade riksintressebeskrivningar för 31 områden av riksintresse för kulturmiljövården inom kommunerna Örebro, Karlskoga, Laxå, Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Kumla.

 • 2014-07-07

  Tyréns hjälper statliga organisationer

  Tyréns har tagit fram en gemensam strategi samt riktlinjer för arbete och användande av byggnadsinformationsmodeller och informationshantering i projekt och förvaltning.

 • 2014-06-30

  City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer

  Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Man kan konstatera att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda...

 • 2014-06-26

  Tyréns utreder trafiksäkrare cykelvägar

  Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Cykelvägar över platsbildningar”, för att utvärdera hur olika utformningar av cykelstråk som passerar platsbildningar, torg- eller torgliknande ytor påverkar...

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. Nästa